กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาเกาะดอนสวรรค์"

การพัฒนาหนองหาร กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเกาะดอนสวรรค์" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่ 12 สิงหาคม 2562

92757

92760

92762

559574

559575

559578

5595771

55957611